Strojovo orientované jazyky (SOJ)

Definícia strojovo orientovaných jazykov
SOJ sú jazyky, ktoré umožňujú programátorovi pracovať priamo s procesorom. To znamená, že každá inštrukcia, ktorá sa nachádza v kóde je zároveň v inštrukčnej sade procesora a tým pádom je priamo vykonateľná.

Čo zaraďujeme medzi strojovo orientované jazyky?

- Strojový kód                         

 

- Jazyky relatívnych adries          

 

- Jazyky symbolických adries       

 

- Autokódy                               

 

Základné znaky

- efektívne programy

- ťažko čitateľné zdrojové kódy

- vyžadujú vedomosti programátora o procesore

- programy sú ťažko prenositeľné medzi platformami

Vykonanie a prekladanie programu
Ak pracujeme priamo so strojovým kódom, kód, ktorý napíšeme je priamo vykonateľný procesorom. Táto metóda sa ale príliš nepoužíva, kvôli veľkej neprehľadnosti kódu.

                                                                                 
 

Pri jazykoch symbolických adries sa už nepoužívajú kódy zložené z núl a jednotiek, ale inštrukcie už majú svoj symbolický názov. Taktiež sa dajú priraďovať symbolické názvy aj pamäťovým miestam, pre sprehľadnenie kódu. Samozrejme, tieto symbolické inštrukcie nie sú priamo vykonateľné procesorom, postará sa o to prekladač - assembler.

                                                                                 

JSA v súčasnosti
Podľa mojich zdrojov využíva v súčasnosti SOJ len okolo 1,7% všetkých programátorov. Dôvod je jednoznačný - nástup Vyšších programovacích jazykov. VPJ ponúkajú programátorovi oveľa väčší komfort, z týchto dôvodov:

- nevyžadujú vedomosti o procesore

- využívajú knižničné funkcie

- kódy sú kratšie a prehľadnejšie

Pre väčšinu programátorov sú tieto atribúty dostačujúce, ale v mnohých ohľadoch VPJ na SOJ nestačia a preto SOJ ešte nezanikli.

                                                                                 

Slovník skratiek

  • JSA - jazyky symbolických adries
  • VPJ - vyššie programovacie jazyky
  • CPU - procesor
  • ISA - inštrukčná sada
  • ASM - assembler
  • OS - operačný systém

Diskusia