Rozvoj SOJ - najdôležitejšie udalosti

 

Strojovo orientované jazyky sú závislé od platformy aj od operačného systému. Preto rozvoj tak procesorov, ako aj operačných systémov mal na historický vývoj strojovo orientovaných jazykov rozhodujúci vplyv.


História operačných systémov


Prenos kódov v SOJ medzi rôznymi operačnými systémami je problematický. Preto so vznikom nových operačných systémov vznikali aj nové strojovo orientované jazyky a nové prekladače - assemblery.

 

Chronologický prehľad najdôležitejších OS

1954 MIT operačný systém pre UNIVAC 1103

1969 Unix (AT&T)

1981 MS-Dos

1984 Mac-OS

1991 Linux

1993 FreeBSD

1993 Windows 3.1

2001 Windows XP

2004 Ubuntu (podľa GNU-Linux)

2006 Windows Vista

 

História procesorov

 

Vzľadom na to, že pri SOJ programátor priamo pracuje s inštrukciami, ktoré dokáže procesor vykonať, je zjavné, že s príchodom procesorov s inými inštrukčnými sadami(CISC,RISC), inými registrami, inými veľkosťami inštrukcií(4bit,8bit,16bit,32bit,64bit) sa museli meniť aj strojovo orientované jazyky.

Chronologický prehľad najdôležitejších platforiem

4bitové procesory, CISC

1971 - Intel 4004 - prvý mikroprocesor - 4bitový

8 bitové , CISC

1972 - Intel 8008 - 8bitový mikroprocesor

1975 - MOS Technology 6502 - 8bitový mikroprocesor, montovaný      do Apple II, Commodore 64 a Atari

1975 - Motorola 6800 - prvý procesor firmy Motorola

1976 - Zilog Z80 - 8bitový mikroprocesor, s rozšírenou instrukčnou sadou Intel 8080

16bitové, CISC

1978 - Intel 8086 - 16bitový mikroprocesor, prvý z architektúry x86

1979 - Zilog Z8000 - 16bitový mikroprocesor

32bitové, CISC

1979 - Motorola 68000 - 32/16bitový mikroprocesor

24bitové a 32bitové RISC

1980 - IBM 801 - 24bitový experimentálný procesor s revolučnou RISC architektúrou dosahujúci vynikajúceho výkonu

1985 - Intel 80386 - 32bitový mikroprocesor

64bitové, RISC

1995 - Sun UltraSPARC - 64bitový RISC mikroprocesor

2003 - AMD Athlon 64 - 64bitový mikroprocesor novej generácie pro desktopy s instrukčnou sadou AMD64, spätne kompatibilné s x86

 

Zoznam odkazov na podobné stránky

História mikroprocesorov
http://wapedia.mobi/cs/Procesor?t=5.

Moumina, Ayman: History od Operating Systems
http://www.computinghistorymuseum.org/teaching/papers/research/history _of_operating_system_Moumina.pdf

Timeline of operating systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_operating_systems

Slovník skratiek

  • JSA - jazyky symbolických adries
  • VPJ - vyššie programovacie jazyky
  • CPU - procesor
  • ISA - inštrukčná sada
  • ASM - assembler
  • OS - operačný systém

Diskusia