Stroje a počítače, ktoré dopomohli k rozvoju SOJ

Strojový kód sa používal k reprezentácií údajov dávno pred tým, ako sa vyvinuli strojovo orientované jazyky a jazyky vyššej úrovne. Preto som do histórie SOJ zaradil aj túto sekciu, kde opisujem niekoľko najdôležitejších strojov, ktoré dopomohli k rozvoju programovania a postupnému prechodu zo strojového kódu na jazyky symbolických adries.

1834 Babbageov stroj

Technológiu Jacquardovho stroja v roku 1834 použil Charles Babbage, na vylepšenie svojho diferenčného stroja (ang. Difference Engine) na analytický stroj (ang. Analytical Engine). Stroj navrhol tak, že mal obsahovať:

- centrálnu výpočtovú aritmeticko-logickú jednotku

- centrálnu riadiacu jednotku

- jednotku pre vstup dát

- jednotku pre výstup dát

Vstupom pre zadávanie programov mali byť dierne štítky. Stroj počítal v desiatkovej sústave s číslami s pevnou rádovou čiarkou a mal dokonca i pamäť pre 1 000 čísel, z ktorých každé mohlo mať 50 platných cifier


1943 MARK 1

Vstup sa uskutočňoval nastavovaním ručných kľúčov alebo zo štandardných diernych štítkov, výstup pomocou elektrického písacieho stroja alebo dierovaním do štítkov. Počítač pracoval v desiatkovej sústave s pevnou rádovou čiarkou. Mark 1 dokázal sčítať dve čísla za 0.3 sekundy, vynásobiť ich za 6 sekúnd a vypočítat hodnotu sinusu daného uhla do jednej minúty. Stroj pracoval plných 15 rokov na Harvardskej univerzite a mal mnohostranný význam. Bol teda prvým operačným počítačom.

Obr.1 Mark 1


1943 Colossus

Britská tajná služba zadala inžinierovi Tommy H. Flowersovi z britských telekomunikácií objednávku na počítač, ktorý by dokázal rozlúštiť nemeckú šifru Enigma. Výsledkom bol počítač COLOSSUS Mark 1 zhotovený na konci roka 1943. V roku 1944 Angličania už úspešne dokázali prelomiť nemeckú šifru za pomoci vylepšeného počítača COLOSSUS Mark 2. COLOSSUS bol teda prvým využívaným plne elektronickým počítačom.

Obr.2 COLOSSUS


1945 Eniac

John Presper Eckert, John William Mauchly, Herman Goldstine a Alan M. Turing skonštruovali prvý univerzálny plne elektronický počítač s názvom ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). Dáta boli do počítača vkladané pomocou diernych štítkov. Nevýhodou tohto počítača bolo to, že pracoval v desiatkovej sústave a nemal dostatok pamäte pre uchovanie univerzálnych výpočtových programov. Počítač bol využívaný najmä armádou pre výpočet balistických dráh striel.

 

Obr.3 ENIAC


1949 EDSAC

Maurice Wilkes a Renwick zostrojili počítač EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), ktorý bol prvým počítačom navrhnutým podľa shémy Von Neumana a bol i využívaný na praktické účely. Na tomto počítači bol prvý krát použitý vyšší symbolický jazyk s názvom Assembler ((symbolic assembly language)), ktorý vyvinul David Wheeler. Tento jazyk sa používa dodnes.

Obr.4 EDSAC


1951 UNIVAC

John Presper Eckert, John William Mauchly dokončili prvý počítač určený na komerčné účely s názvom UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer). Prvý počítač, ktorý pracuje na základe programu, ktorý je uložený v pamäti počítača a nie na diernzch štítkoch alebo na magnetickej páske.

 

Obr.5 UNIVAC


1951 LEO 1

V roku 1951 bol vyrobený prvý kancelársky počítač LEO 1 (Lyons Electric Office). Taktovacia frekvencia tohto počítača bola 500 kHz. Počítač bol vybavený čítačkou dierných štítkov a pások a rýchlym výstupným tabelačným zariadením (100 riadkov za minútu). Bol tiež vybavený s pamäťou 2 KB a vyrovnávacou pamäť typu buffer.

 

Obr.6 LEO 1


Zoznam odkazov na podobné stránky

Swade, Doron: The Babbage Engine
http://www.computerhistory.org/babbage/

Byford, Peter: LEO 1 computer
http://www.leo-computers.org.uk/

História a vznik počítačov
http://www.gymsnv.sk/~sestakova/index12b.html

Prvé počítače
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/sl2.htm

Slovník skratiek

  • JSA - jazyky symbolických adries
  • VPJ - vyššie programovacie jazyky
  • CPU - procesor
  • ISA - inštrukčná sada
  • ASM - assembler
  • OS - operačný systém

Diskusia