Niečo o tomto webe

Tento web vznikol ako výsledok mojej bakalárskej práce. Takto znie jej zadanie. Strojovo orientovaný jazyk, ako každý iný programovací jazyk, má svoje vývojové etapy. Preskímajte tieto etapy a pritom analyzujte charakteristiky tohoto jazyka z rôznych aspektov ako môže byť závislosť od typu procesora, závislosť od programového vybavenia a typu operačného systému. Porovnajte špecifiká strojového jazyka aj vzhľadom k jazykom vyššej úrovne . Zhodnoďte použiteľnosť a perspektívu strojovo orientovaného jazyka pre riešenie úloh. Vytvorte webovú aplikáciu, ktorá oboznámi používateľov s historickým kontextom symbolických jazykov a uvedie príklady praktickej použiteľnosti strojovo orientovaných jazykov v príslušnom softvérovom a technickom vybavení.

Komu je tento web určený?

- tým, ktorí o SOJ a ASM ešte nikdy nepočuli

- tým, ktorí hľadajú komplexnú analýzu SOJ

- tým, ktorí nepoznajú využitie SOJ

Kontakty

Môžem už len dodať, aby ste sa nebáli vyjadriť k tomuto webu, prípadne sa spýtať na nejasnosti. Možností máte veľa, či už to bude cez diskusiu v pravej časti webu, cez moje fórum alebo prostredníctovom e-mailu resp. ICQ (341 392 623 ).

 

Počítadlo návštev

TOPlist

Anketa

BlueBoard.cz

Slovník skratiek

  • JSA - jazyky symbolických adries
  • VPJ - vyššie programovacie jazyky
  • CPU - procesor
  • ISA - inštrukčná sada
  • ASM - assembler
  • OS - operačný systém

Diskusia