Základné rozdelenie assemblerov

V tomto rozdelení nebudem vymenuvávať konkrétne druhy assemblerov, ktoré existujú. Skôr ich rozdelím podľa určitej charakteristickej vlastnosti. Názvy som neprekladal, pretože by mohli len zbytočne zmiasť.

Cross assembler

Je to assembler, ktorý generuje strojový kód kompatibilný s iným procesorom, ako ten pre ktorý je assembler určený.

Self assembler

Je to assembler, ktorý beží na takom procesore, pre ktorý aj prekladá symbolické inštrukcie do strojového kódu.

Macro assembler

Assembler, ktorý povoľuje definovať postupnosti inštrukcií, ktoré sú spustiteľné jedným volaním - makrá.

Micro assembler

Používa sa na písanie mikroprogramov, ktoré definujú inštrukčnú sadu procesora.

Meta assembler

Meta assembler dokáže pracovať s viacerými inštrukčnými sadami. Používateľ musí ale definovať s akou inštrukčnou sadou má pracovať jeho program.

One-pass assembler

Tento assembler prejde zdrojovým kódom programu napísaného v strojovo orientovanom jazyku iba raz. Takýto assembler musí mať zabudovaný spôsob riešenia odkazov dopredu, ako napríklad skokové inštrukcie, ktoré používajú ešte nedefinované návestia.

Two-pass assembler

Prechádza zdrojovým kódom programu napísaného v strojovo orientovanom jazyku dvakrát. Prvý krát assembler pozbiera a zadefinuje symboly, v druhom behu nahradí referencie aktuálnymi definíciami.

High-level assembler

Okrem jednoduchých strojových inštrukcií, sa používajú aj zložitejšie konštrukcie (FOR,IF,WHILE), ktoré sprehľadnujú výrazne kód a menej odrádzajú programátorov od používania assemblerov.

Odkazy na stránky s podobným obsahom

Cross-assembler
http://www.answers.com/topic/assembler-1

Linux cross-assemblers
http://www.solorb.com/linux8bit/

Cross 32 meta-assembler
http://www.datasynceng.com/c32doc.htm

Microassemblers
http://en.wikipedia.org/wiki/Microassembler

Slovník skratiek

  • JSA - jazyky symbolických adries
  • VPJ - vyššie programovacie jazyky
  • CPU - procesor
  • ISA - inštrukčná sada
  • ASM - assembler
  • OS - operačný systém

Diskusia