Preklad programov do strojového kódu

Strojové kódy v súčasnosti už prakticky nikto nepíše ručne. Vznikajú len prekladom programov z vyšších programovacích jazykov prípadne z jazykov symbolických adries. Preto sa v tejto časti budem venovať prekladu programov a tým pádom aj vzniku strojových kódov.
Kompilátory
Kompilátory slúžia na preklad vyšších programovacích jazykov. Nie je pravda, že všetky kompilátory priamo prevedú kód z vyššieho programovacieho jazyka do strojového kódu. Kompilátory zvyknú preložiť program do jazyka symbolických inštrukcií a o preklad do strojového kódu sa potom postará assembler. Vyššie programovacie jazyky sú momentálne najviac používané, využíva ich okolo 98% percent programátorov a z toho jasne vyplýva, že práve kompilátory sú tvorcom väčšiny strojových kódov, ktoré vzniknú.

 

Obr.1 Postup prekladu programu z VPJ do strojového jazyka

Assemblery
Assemblerom je na tejto stránke venovaná celá sekcia, preto ich tu len popíšem v skratke. Slúžia na preklad programov napísaných v jazykoch symbolických adries do strojového kódu. Preklad je oveľa jednoduchší ako pri kompilácií, pretože každej inštrukcií programu prislúcha len jedna strojová inštrukcia procesora.Linker
Linker je nástroj, ktorý jeden alebo viac objektových súborov, ktoré vygeneruje prekladač, spojí do jedného spustiteľného súboru. Využíva sa hlavne vtedy ak zdrojové kódy jednej aplikácie sú vo viacerých súboroch.

Obr.2 Postup vytvorenia spustiteľného súboru z viacerých zdrojových kódov
          

 Počítadlo návštev

TOPlist

Anketa

BlueBoard.cz

Slovník skratiek

  • JSA - jazyky symbolických adries
  • VPJ - vyššie programovacie jazyky
  • CPU - procesor
  • ISA - inštrukčná sada
  • ASM - assembler
  • OS - operačný systém

Diskusia