Strojový kód

Čo je strojový kód ?
Strojový kód alebo tiež strojový jazyk je súbor inštrukcií priamo vykonateľných procesorom počítača. Ide o najnižšiu možnú reprezentáciu programu, kde v kombináciach čísel v rôznych sústavách sú zakodóvané inštrukcie, operandy , pamäťové miesta, direktívy a pod.

Takto by vyzerala reprezentácia inštrukcie MOV AL,61h v binárnom strojovom kóde

Ako je reprezentovaný strojový kód ?
Strojový kód môže byť reprezentovaný zakódovaním inštrukcií v rôznych číselných sústavách. Najčastejšie:

- 2ková sústava (binárna)

- 8ková sústava (oktálová)

- 16ková sústava (hexadecimálna)

Keď už sa programy aj písali v strojovom kóde, väčšinou sa používali oktálová alebo hexadecimálna sústava na reprezentáciu inštrukcií, pretože kódy boli potom kratšie a oveľa ľahšie sa hľadali chyby.

Takto by vyzeralo spočítanie 2och čísel v 16kovom strojovom kóde procesora ARM

Problémy strojového kódu

- Programy bolo ťažké pochopiť a vyladiť

- Kód vôbec neopisuje úlohu, ktorú ma CPU vykonať v čitateľnej forme

- Programy sú dlhé

- Programátori často robia chyby a veľmi ťažko ich potom nachádzajú

- Programy sú neprenosné medzi rôznymi platformami

Ako vzniká strojový kód ?

- priamym napísaním programátorom

- prekladom pomocou kompilátora alebo assembleru

Každý program musí byť preložený do strojového kódu procesora, ale existuje jedna výnimka a tou sú interpretované jazyky.

Zoznam odkazov na podobné stránky

Machine code
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_code

Interpreted language
http://en.wikipedia.org/wiki/Interpreted_language

ARM: Assembly language programming (strany 15-17)
http://www.arm.com/miscPDFs/9658.pdf

Počítadlo návštev

TOPlist

Anketa

BlueBoard.cz

Slovník skratiek

  • JSA - jazyky symbolických adries
  • VPJ - vyššie programovacie jazyky
  • CPU - procesor
  • ISA - inštrukčná sada
  • ASM - assembler
  • OS - operačný systém

Diskusia